Palliatieve zorg is een proces dat per cliënt anders is, dit omdat de zorg verleend wordt in de laatste weken van uw leven. Wanneer dat is, is anders per cliënt. Het proces begint in ieder geval wanneer het duidelijk is dat u zal sterven aan uw ziekte of aandoening. Dit kan ook komen door verschillende chronische aandoeningen die invloed hebben op elkaar waardoor u kwetsbaarder wordt. Het kan voorkomen dat u nog maar kort te leven heeft maar dat hoeft niet. Het kan ook zo zijn dat u nog weken, maanden of jaren te leven heeft en daardoor is de palliatieve fase anders van persoon tot persoon. 

Mensen verwarren palliatieve zorg vaak met terminale zorg, dit is niet hetzelfde. Palliatieve zorg richt zich op uw leven en nog niet op het sterven. Daarnaast is terminale zorg het laatste stukje van de palliatieve fase. 

Een aantal onderdelen die aanbod komen bij palliatieve zorg zijn onderstaande:

  • De kwaliteit van het leven van u als cliënt, hierbij houden wij rekening met uw wensen en behoeften alsmede die van uw naasten.
  • Het leren omgaan met de symptomen waar u mee te maken krijgt, dat wordt ook wel symptoommanagement genoemd.
  • Het maken van afspraken voor uw verdere traject in gezamenlijke besluitvorming
  • Uw wensen, ideeën en beslissingen in kaart brengen en verwerken in het traject
  • Overleggen met de verschillende zorgverleners die voor u samenwerken. Hiervoor maken wij gebruik van een integrale en multidimensionale benadering. 
  • Wij vinden de zorg voor uw naasten ook erg belangrijk, want wij begrijpen dat het voor hen ook een ingrijpende periode is. 
  • Wanneer u bij ons binnenkomt heeft u te maken met bepaalde klachten, in ons traject kijken wij ook naar welke klachten en problemen in de toekomst wellicht op kunnen spelen. 

Globaal bestaat het proces van palliatieve zorg bij ons uit vier fasen. Dit zijn ziektegerichte en symptoomgerichte palliatie, palliatie in de stervensfase en de nazorg. Hieronder zullen we wat duidelijker deze fases toelichten. 

Fase 1: Ziektegerichte palliatie

In deze fase behandelen wij uw ziekte zonder dat we daarbij kijken naar hoe het te genezen is. Dit omdat dat bij palliatieve verpleging niet meer mogelijk is. Toch willen wij u graag zo fijn mogelijk deze tijd door laten komen. 

Fase 2: Symptoomgerichte palliatie

Bij symptoomgerichte palliatie ligt onze focus op het onder controle houden van uw symptomen. Vaak is het zo dat u door uw ziekte verzwakt en daardoor wellicht ook minder mobiel wordt. Tijdens de palliatieve fase in uw leven kunnen oude symptomen weer terug komen en verergeren, daarnaast kunnen er vaak ook nieuwe klachten en problemen ontstaan. Tijdens dit moment worden vaak beslissingen gemaakt over het levenseinde, denk hierbij aan beslissingen over het wel of niet reanimeren, over behandelingen of het gaan naar een ziekenhuis bij een calamiteit. Tijdens deze belangrijke beslissingen ondersteunen wij u in het maken van de beste keuze in uw situatie. 

Deze twee fases die zojuist benoemd zijn lopen vaak tegelijk en geleidelijk in elkaar over. We kijken dus niet alleen maar naar uw ziekte of symptomen maar bundelen deze twee fases. In beide fases willen wij ervoor zorgen dat u een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven behoudt. 

Fase 3: Palliatie in de stervensfase

Tijdens deze fase verschuiven wij de aandacht van de kwaliteit van uw leven naar de kwaliteit van het sterven. Dit klinkt pittig en dat is vaak ook zo, tijdens deze fase gaan we ervoor zorgen dat u met een zo prettig mogelijk gevoel kunt sterven. Hierbij kunt u denken aan het verlichten van de pijn maar ook het zorgen van de juiste nazorg voor uw nabestaanden afgestemd op uw wensen en behoeften. 

Fase 4: Nazorg

Binnen ons traject zien wij de nazorg ook als fase binnen de palliatieve fase. Bij de nazorg zorgen wij voor de juiste ondersteuning van uw nabestaanden. Wij geven ze voldoende ruimte en tijd om het verlies te verwerken. De ondersteuning die wij bieden is per persoon afhankelijk, sommige mensen hechten bijvoorbeeld erg veel behoeften aan gesprekken met een professional terwijl een ander liever praat met lotgenoten. Wij faciliteren dat in deze fase.